Jack Vilken box behöver du? Se vilken modell som matchar dina behov
av fjärrmätning.
Jack Vilken box behöver du? Se vilken modell som matchar dina behov
av fjärrmätning.
Jack Vilken box behöver du? Se vilken modell som matchar dina behov
av fjärrmätning.

Åtta varianter av grått.

Vår egendesignade, damm- och fukttåliga, gråa box finns i olika utföranden för specifika mätbehov.

Tät gavel

T600 – Intern temperatursensor

Direktuppkopplad temperaturövervakning vid exempelvis värmeinjustering, fjärrövervakning av klimatrum och inneklimat etc.

TH600 – Intern temperatur-/fuktsensor

Direktuppkopplad övervakning av temperatur, %RH, ånghalt och daggpunkt, exempelvis vid övervakning av byggklimat.

Termoelement

TC602 – Två externa TE-givare

Direktuppkopplad temperaturövervakning. Typiska applikationer kan exempelvis vara differenstemperaturer på värmesystem, nedkylningsförlopp etc.

Difftryckmätare DP600

DP600 – Differenstryck och temperatur

Med DP600 mäts skillnaden mellan två tryck, det kan t.ex. vara tryckskillnader i bostäder eller produktionslokaler.

Horisontell kabelgivare

TH601x – Extern temperatur-/fuktgivare

Direktuppkopplad övervakning av temperatur, %RH, ånghalt och daggpunkt vid exempelvis fuktsanering, byggfukt etc. Välj mellan två kabellängder: 0,4 och 2 meter.

Horisontell kabelgivare

T601x – Extern temperaturgivare

Direktuppkopplad temperaturövervakning med extern kabelgivare i exempelvis kylskåp, frysar etc. Välj mellan två kabellängder: 2 och 5 meter.

Radonmätare THR600

THR600 – Radon-, fukt- och temperaturgivare

Med denna givare kan du mäta radon mellan 0-4000 Bq/m3 och även temperatur och relativ fukt. Redan efter en timma har man stabila och pålitliga radonvärden som sedan uppdateras var 5:e minut.

Fuktkvotsmätare

MM601 – Fjärrövervakning av fuktkvot

MM601 används för att mäta fukt i konstruktioner via spikar/skruvar som monterats i materialet. Till MM601 kan upp till 8 st mätnoder (MM600P1) för fuktkvot anslutas via busskablar. I molntjänsten Celsiview ställer man in önskad mätkurva, såsom för fur, gran eller WME.

Ger dig full koll på betongen.

Vår gula box är framtagen för en enda sak: att visa utvecklingen av betongens hållfasthet och när härdningen är klar.

Gul box öppen stängd + rulle

TC603 – Externa TE-trådgivare / intern temperatursensor

Direktuppkopplad temperaturövervakning med en robust och tålig kapsling som är avsedd att användas tillsammans med 2 externa termoelementgivare. Flera typer kan användas och standardinställningen är typ T (beställs separat), som enkelt monteras med polskruvar. Den har dessutom 1 intern sensor för omgivningstemperatur. En typisk applikation är betongtemperaturmätning och beräkning av betonghållfasthet.

Gråa boxen

Från 2 350:-
 • Byggfukt, byggklimat eller fuktskada
 • Fukt och/eller temperatur
 • Interna sensorer eller externa kabelgivare
 • Se mätdata på distans i mobilen, plattan eller datorn
 • Direktuppkopplad – ingen gateway behövs
 • Molntjänst tillkommer (19:-/mån. inkl. datatrafik)

Gula boxen

Från 6 290:-
 • Betonghållfasthet, luft- och betongtemperatur
 • Intern temperatursensor och externa trådgivare
 • Välj betongrecept i molntjänsten
 • Se betonghållfastheten på distans i mobilen, plattan eller datorn
 • Direktuppkopplad – ingen gateway behövs
 • Molntjänst tillkommer (19:-/mån. inkl. datatrafik, betongtillägg 10:-/mån.)

Klicka, ring eller mejla för att beställa.

Skaffa enklare, smartare fjärrmätning genom att klicka ”Köp här”. Du kommer då till Nordtecs webbplats där du snabbt och enkelt köper de boxar du behöver. Alternativt slår du en signal eller mejlar till oss, så hjälper vi dig.

Ring 031–704 10 70

Mejla nordtec@nordtec.se

KÖP HÄR >