NCC har full koll på gjutningarna av underjordiska Station Centralen.

NCC-artikel Ida Alexandersson

Enkelt och tryggt utan störningar. Så recenserar Ida Alexandersson och Staffan Johansson deras gula mätboxar.

Det råder en febril aktivitet strax norr om Göteborgs centralstation. Där pågår Etapp Centralen som ingår i Västlänkens dubbelspåriga järnväg för pendel- och regionståg under centrala Göteborg. På uppdrag av Trafikverket ansvarar NCC bland annat för byggandet av en underjordisk station som fått namnet Station Centralen. På olika platser i det väldiga betongskalet hänger 35 gula Celsicom Easy Connect-boxar som ger fortlöpande värdefulla data från gjutningar av betongplattor, ytter- och innerväggar samt tak.

KOLL PÅ KYLNINGEN OCH BETONGENS STATUS

Celsicom Easy Connect möjliggör effektiv och säker fjärrmätning. Det konstaterar Staffan Johansson och Ida Alexandersson, arbetsledare respektive biträdande arbetsledare på NCC, när vi står och blickar ner i betongskalet som ska rymma den 700 långa och 50 meter breda nya tågstationen under mark. Nedanför oss används 1 700 kubik betong för att gjuta en 940 kvadratmeter stor betongplatta. En gul box håller koll så att vattnet, som ska kyla betongen för att förhindra sprickbildningar, håller rätt temperatur. Två andra boxar registrerar betongens temperaturutveckling under härdningsprocessen genom två mättrådar vardera som har gjutits in i betongen. NCC har använt Celsicom Easy Connect i ett par månader. ”Allt funkar jättebra. Det är inga störningar alls och boxarna loggar var tionde minut, vilket innebär att vi får mycket pålitliga hållfasthetskurvor”, berättar Ida.

”VI KUNDE BÖRJA ANVÄNDA DEM DIREKT”

Mätsystemet har varit enkelt att använda från allra första stund, menar hon. ”Den dagen vi fick hit dem kunde vi börja använda dem direkt. Det var bara att dra bort en liten klisterlapp så var de uppkopplade direkt mot den inloggning (i Celsiview) som vi har – och började mäta direkt. Det var hur smidigt som helst, inga problem alls.” Staffan instämmer. De gula boxarna har gjort jobbet mycket enklare, menar han. ”Vi har full koll på vilken temperatur det är i betongen. All sådan uppdaterad information finns hela tiden tillgänglig i datorn eller mobilen. Det gör att vi till exempel kan gå in och direkt konstatera: Okej, nu har vi fått rätt hållfasthet för konstruktionen – då river vi formen.

TRYGGA GJUTNINGAR FRAM TILL 2024

För NCC är Celsicom Easy Connect en trygghet under det fortsatta arbetet med den underjordiska stationen, tågtunneln och övriga delar av Etapp Centralen. ”Det viktigaste tycker jag är att man snabbt kan kolla om det är ett avbrott. Nuförtiden är man ju mer inne än ute. Då känns det bra att enkelt kunna gå in på vår sida och se om alla mätpunkter är igång”, säger Staffan Johansson. Ida Alexandersson tillägger: ”Du har enklare koll på om något händer. Om en mätsladd dras ut ser du exakt vilken tidpunkt detta hände.” De 35 befintliga boxarna kommer att vara i drift i fyra år till då NCC beräknas vara klara med betongjobben för den här etappen av Västlänken. ”Om vi sedan klarar oss på bara dem är en annan sak. Det kanske blir så att vi behöver gjuta dubbelt så mycket några veckor för att klara tidsschemat och då kommer vi att behöva köpa fler gula mätboxar”, konstaterar Staffan Johansson.

Gul box 27
Gul box 37
Ida och Staffan