Behandling av personuppgifter på Nordtec Instrument AB

För Nordtec Instrument AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter i våra IT-system. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Nordtec Instrument AB sparar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra kunder och leverantörer i ett datasystem. De uppgifter som vi sparar är icke känsliga sådana, som t.ex. företagsuppgifter, förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, befattning, bransch, orderhistorik.

Insamling av information via cookies

När du besöker vår hemsida visas en banner där besökaren kan acceptera alla cookies, eller enbart nödvändiga sådana.

Nödvändiga cookies

Dessa cookies behövs för att vår webbplats ska fungera och de kan inte stängas av. De används exempelvis för att komma ihåg dina inställningar när du loggar in eller fyller i formulär. Vi behöver också använda en cookie för att hemsidan ska komma ihåg om du har godkänt vår integritetspolicy nästa gång du besöker oss. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men då kommer vissa delar av hemsidan inte att fungera.

Cookies för statistik

Används för att vi ska kunna se hur våra besökare använder hemsidan. Det som lagras är information om antal besökare på varje sida och var webbtrafiken kommer ifrån (via sökning på Google eller direkt till vår hemsida etc).

Cookies för marknadsföring

Dessa cookies kan användas för att visa dig relevanta annonser på andra webbplatser eller i sociala medier. Det som sparas är information som baseras på en unik identifiering av din webbläsare, alltså inte e-postadress eller ditt namn eller liknande.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, som till exempel leverantörer för utskick av nyhetsbrev. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Tredjepartsinformation

Vi kommer aldrig att sälja dina kontaktuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna finns kvar i vårt register så länge de är aktuella för den löpande relationen och i marknadsförings- och informationssyfte, eller tills du önskar ta tillbaka ditt samtycke och få dem raderade ur vårt system. I så fall kan du ta kontakt med oss på mejladress nordtec@nordtec.se.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt att begära utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Det går också att avregistrera sig från våra mejlutskick med hjälp av en avprenumerationslänk som finns längst ned i varje nyhetsbrev.

Reservation för ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida.